Hovedside    |    Informasjon    |    Vedtekter    |    Medlemmer    |    IRC    |    Omnium Gatherum    |    Kontakt oss

  Omnium Gatherum


Omnium Gatherum har pågått siden 1993, det er et mini Gathering som holdes over en helg.
Dette har vist seg å være et svært populært foretak.Bilder


Bilder fra Omnium Gatherum 11-13. februar 2000 ligger [her]
Bilder fra Omnium Gatherum 20-22. juni 1997 ligger [her]Filmer


Film fra Omnium Gatherum 21. juni 1997 ligger [her]
Film fra Omnium Gatherum 20. desember 1998 ligger [her]Regler som gjelder under Omnium Gatherum:


1. Lyden skal være dempet etter kl 24.00, eller en kan bruke headset
2. Det er ikke lov til å ta med seg (store)stereoanlegg
3. Interne nettverk/server er ikke tillatt.
4. Nettverk skal settes opp av kun nett-ansvarlig
5. Nettverkskabler må selv medbringes
6. Det er ikke tillatt å bryte nettverket
7. Pirat-kopiering er ikke tillatt
8. Bruk av alkohol er strengt forbudt
9. Røyking skal skje uten for husets dører (dvs ikke i døråpningen)
10. Rett "realname" skal brukes når man bruker IRC (se: egne irc-regler)
11. Avfall (papir ol.) skal kastes i boss bøtten
12. Plassen din skal være ryddig når OG er over
13. Border skal ikke flyttes på
14. Øvrige HDF regler gjelder også under OG
15. OGK har rett til å nekte personer inngang så sant det er grunnlag for dette.
16. OGK kan til en hver tid kaste ut personer om dette er nødvendig.copyright © 2000 - Tor Håkon Haugen